Jaké jsou hlavní výhody zemního plynu jako pohonné hmoty?

Ekologické výhody

Vozidla na zemní plyn produkují výrazně méně škodlivin. A to jak dnes v emisních limitech sledovaných škodlivin - oxidů dusíku NOx, oxidu uhelnatého CO, pevných částic PM, tak i karcinogenních látek - polyaromatických uhlovodíků, aldehydů, aromátů včetně benzenu. Rovněž vliv na skleníkový efekt je u vozidel na zemní plyn menší v porovnání s benzínem či naftou.

Při tankování plynu nemůže dojít ke kontaminaci půdy jako u kapalných paliv.

Ekonomická výhodnost

Zemní plyn je stále nejvýhodnější pohonnou hmotou. Současné ceny stlačeného zemního plynu se pohybují okolo 17 Kč/m3, v porovnání s benzínem jsou zhruba poloviční.

Provozní výhody

Lepší směšování plynu se vzduchem umožňuje rovnoměrnější plnění válců a tím menší zatěžování motoru. Vysoké oktanové číslo zemního plynu (130) umožňuje motoru pracovat i v oblasti výrazného ochuzení palivové směsi, zvyšuje se odolnost vůči klepání motoru.
U dvoupalivových systémů se zvyšuje celkový dojezd vozidel.

Vyšší bezpečnost

Motoristé se nemusí obávat o svou bezpečnost, např. při havárii, neboť CNG je vzhledem ke způsobu uskladnění ve vozidle a jeho vlastnostem nejbezpečnějším palivem pro pohon automobilů. Zemní plyn se volně rozptyluje, je lehčí než vzduch, má vysokou zápalnou teplotu. Nutnost skladovat jej pod vysokým tlakem znamená, že je uskladněn v silnostěnných tlakových nádobách, které pevnostně vydrží několikanásobný tlak, nádrže odolávají nárazu při havárii. Pro případ přerušení plynového potrubí jsou nádrže jištěny bezpečnostními ventily, které uzavírají nádrže, takže zemní plyn nemůže unikat a vytvářet tak výbušné prostředí. V případě požáru vozidla tavná pojistka nádrží zajistí postupné vypouštění a vyhoření plynu, tak aby nedošlo k explozi nádrže.

Větší perspektiva

Zásoby zemního plynu mají více než dvojnásobnou životnost oproti ropě, z které jsou vyráběny benzín, nafta, propan-butan.

Jednoduchá distribuce plynu k uživateli

Zemní plyn je přepravován již vybudovanými plynovody, jeho používáním se snižuje počet nákladních cisteren s kapalnými pohonnými hmotami na silnicích.

 

Auta s pohonem na CNG začínají postupně parkovat v hromadných garážích. Od 1. 1. 2015 platí novela zákona 341...
Ano, provoz vozidel na zemní plyn je bezpečný. Dokonce jsou vozidla na zemní plyn bezpečnější než vozidla...
Zemní plyn z plynovodní sítě se pomocí kompresoru stlačuje na tlak 20-30 MPa. Stlačený zemní plyn je...
Nikoli! Jedná se o rozdílné plyny a technologie. Pozor na záměnu zemního plynu a propan-butanu! Došlo již k ...
04.09.2020
Uzavření CNG stanice Praha 4 Michle (areál Pražské plynárenské) Vážení zákazníci, ve středu 2.9.2020 bude z...
30.06.2020
Vážení zákazníci, CNG stanice Praha-Modřanská je po rekonstrukci opět OTEVŘENA. Nová technologie zajistí...
27.05.2020
Nově našim zákazníkům nabízíme možnost zapůjčení vozu VW Caddy Maxi v 7mi místné verzi s motorem 1.4TSI o...
29.04.2020
Vážení zákazníci, z důvodu rekonstrukce technologie bude CNG stanice Modřanská mimo provoz, a to od 4.5.2020...